« Et fund! | Main | Dresden Blues Mini »

21 March 2010

Comments

Annika H

Vilka härliga färger och grattis till ett färdigt projetk!

Lillemor i Grästorp

En riktig läckerbit!

Ullis

Så vackert! Jag gillar färgerna jättemycket! Kramar Ullis

Ann-Marie

Så vackra färger och fin bonad. Ann-Marie L

Lena P

Vackert, känns som sommar när man tittar på den.

annemarlen

Visst ska du vara tillfreds med din härliga quilt. En riktigt fin färgklick till ditt gamla skåp. /Anne-Marlen

Agneta Ekholm

Kära Jette,
vilken fantastiskt vacker quilt! Ser ut som något jag nästan vill smaka på!

KRAM
Agneta

Catarina Christiansson

Vilken färgklick ovanför ditt skåp, förstår du är tillfreds med din quilt! Kram Catarina

Sigrun

Quilten din er kjempeflott! Liker veldig godt fargebruken.

Carmen Aberg

Vilken härlig quilt du fått färdig. Fina härliga färger, nu är det bara att vänta in sommaren.
Kram Carmen i Malmö

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad