« I dag er det kattens fødselsdag | Main | Nååårh »

12 October 2010

Comments

Agneta Ekholm

Hej Jette,
det händer mig hela tiden, jag letar efter A och hittar B, och börjar istället jobba med B! Dessutom glömmer jag ofta bort A helt ...
Charmigt snett och vint hus, bör passa utmärkt till Emil! Ska själv testa metoden som ser både rolig och rätt enkel ut!

KRAM
Agneta

Sigrun

Jeg liker husene dine Jette. Sydde også noen sånne etter Jan Mullen for noen år siden.... Og fargeglade stoffer er flott.

Lappedamen

Jeg liker godt slike skjeve blokker, de er så sjarmerende. Flott hus.

jette

Åh, ja, Sigrun, engang var Jan Mullen rigtigt i vælten også her. Jeg kan stadig godt li' hendes ting, men de virker på en måde lidt "gammeldags" uden at jeg egentlig kan sige hvorfor.

jette

Et af mine ikke-yndlingscitater er af A. A. Milne. One of the advantages of being disorderly is that one is constantly making exciting discoveries.

Jeg kommer næsten altid i tanker om den, når jeg leder efter noget. Og tænker at han var et værre fjols, ham A.A.Milne. Men det var han jo bestemt ikke! :-)

jette

Tak for det, Eva! Jeg er gået lidt i stå med den, for jeg har noget andet, som skal være færdig til tirsdag. Emils kan vente til næste lørdag. :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad