« Vide handsker | Main | Et Netto fund »

23 January 2013

Comments

Grete L

Jeg synes den quiltingen var riktig lekker. Det vil nok ta litt tid, men jeg tror nok resultatet vil være verdt det. Quilten din blir ellers flott samme hva du velger!

jette

Det synes jeg også! Og måske skal jeg gøre det samme, for jeg synes mit "bølger" lidt i kanterne, så det kunne måske trænge til at blive syet godt og grundigt ned. :-D

Tak for roserne!!

Elisabeth

Vilka ljuvliga färger din Quilt har, den påminner om våren.

jette

Tak for det, Elisabeth! Bortset fra, at det hvide stof er træls at arbejde med, så er jeg også selv glimrende tilfreds med det. :-) Jeg må snart videre med det.

Gunilla Winsnes

Fantastiskt fina block!
kram

Gunilla Winsnes

PS Den kviltningen är jättefin men hur gör de för att det inte skall bli alldeles rynkigt mellan sömmarna?

jette

Tak, Gunilla! Jeg synes også de er ret fine. :-)

jette

Jeg vil gætte på, at sandwichen er limet - eller i hvert fald riet vældig godt, inden man gik i gang. Og så er der måske syet skiftevis fra den ene ende og den anden.

Agneta

Fina Granny Squares i ljuvliga vårfärger! jag är inte helt enig med dig angående hur den ska quiltas, jag tror det finns en risk att det blir skrynkligt på en stor quilt. Däremot älskar jag randquiltning på löpare!

KRAM
Agneta

Agneta

min kommentar försvann...
I. alla fall handlade det om att dina Granny Squares är fantastiskt fina och våriga, och att jag är lite tveksam till quiltningen med täta rader, men nyfiken på hur det blir också. Jag skulle inte vilja bakåtsy en så tät quiltning!!!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad