« Joelle's Diagonal Pinstripe Scarf | Main | Starbright mug rug (eller grydelap) »

10 January 2014

Comments

Gudrun

Så vackra vantar!°! Härligt att ha nu nä'r kylan kommer.
Ha en fin helg.
Kram Gudrun

Margit Fink

Hvor er de bare flotte :-) Kunne godt bruge sådan et par vanter ;-)

Parttime Perfectionist

Tak skal du have! Ja, det er meget passende, vi skal også have frostgrader, inden for den nærmeste fremtid. Og det er da skønt! :-)

Tak i lige måde, Gudrun!

Parttime Perfectionist

Tak skal du ha! Det er utroligt så mange, der har antydet, at de kunne tænke sig et par, siden jeg viste billeder af dem. :-D

gitte nielsen

Hold da op de eer smukke !

Sølvi

Aldeles lekre votter. Og jeg skjønner godt at den trådfesten måtte ligge på vent en stund.

Parttime Perfectionist

Tak, Sølvi! Ja, det var lidt kedeligt. Jeg fik de første gjort i etaper, men den sidste vante fik lov at ligge et stykke tid, inden jeg kunne tage mig sammen. :-)

Parttime Perfectionist

Tak, Gitte!!

Bitten

De er fine, dem ville jeg vælge frem for dem med husene. Men de må da have været svære at strikke, der skulle da tælles hele tiden. Jeg ville aldrig få dem gjort færdige, desværre.

Parttime Perfectionist

Tak! De her var ikke svære at strikke, bare sene. Det tog, som det også fremgår af teksten, lang tid at lave dem. Men det er nu kun fordi jeg er langsom og ind i mellem strikkede på andre ting. Mønstret er hurtigt lært, men man skal selvfølgelig tænke lidt over det, når man strikker.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad