« Mandagsmosaik | Main | Mercury »

27 January 2014

Comments

Margit Fink

Håber det bedste for dem begge....

Miri

Pøj pøj med det hele og dem begge !
Og blomster skal der til ! Og tak for Mandags mosaik- meget smuk og meget inspirerende.

Dorte

Held og lykke med både Bolette og Tobias idag, Jette... Håber det går dem begge godt;-) knus fra Dorte

Parttime Perfectionist

Tak for det! Det gik heldigvis godt i begge tilfælde!

Parttime Perfectionist

Tak skal du ha', Miri! Det gik godt og efter planen. Velbekomme - og ja, jeg er vildt betaget af den dames arbejde. De er jo nemlig alle fra samme, men det har du sikkert opdaget. :-)

Parttime Perfectionist

Tusind tak, Dorte! Og så dejligt at se en kommentar fra dig!

Connie

Uh, lokalbedøvelse til operationen - det ville jeg ikke have valgt igen (når den tid kommer...), men sådan er det jo. Det kan være, de andre er bedre end Steen Nissen, det kan man jo aldrig vide!

Parttime Perfectionist

Jaaa, det var da noget sejt af hende, særligt når man tænker på, hvordan hun ta'r det, når hun ser blod osv. :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad