« Vintage patchwork | Main | Pudebetræk med sekskanter »

20 February 2014

Comments

Gitte

Den er da superfin. Tror da det må være et af mine næste resteprojekter :)

Parttime Perfectionist

Ja, sådan en MÅ jeg også have lavet!

Sanne

Hej, ville elske at strikke den her. Er ikke en erfaren "strikker" og en opskrift på engelsk er umulig for mig at tyde. Ved du hvor der findes en på dansk?
Mvh sanne

Parttime Perfectionist

Jeg ved ikke umiddelbart, hvor der findes en, men prøv Drops/Garnstudio, hvor der ligger massevis af gratis opskrifter.

Det er temmelig umuligt at tyde en engelsk strikkeopskrift, hvis man ikke får hjælp. Jeg har to uddannelser, hvor engelsk har været et hovedsprog og alligevel forstod jeg meget lidt, da jeg så den første engelske strikkeopskrift. Det kunne lige så godt være kinesisk! Men man skal bare have knækket koden og det findes der mange hjælpemidler til, rundt omkring på Nettet.

Det som gør engelske opskrifter svære, sådan umiddelbart, er at der er så mange forkortelser. Men kan man finde en ordliste, hvor de er oversat til almindeligt sprog - og til dansk, så er det slet ikke svært at strikke efter en engelsk opskrift. Jeg vil næsten sige tvært imod, for man er sjældent i tvivl om, hvad man skal gøre. Det synes jeg tit man kan være, når man strikker efter en dansk opskrift. :-)

Måske kender du allerede Påpinden.dk, som er en fantastisk god kilde til alt hvad der handler om strik, og der er også en ordliste: http://www.paapinden.dk/strik/at-laese-en-strikkeopskrift

Rigtig god jagt! Og giv det engelske en chance. Når man kan, så åbner der sig uanede muligheder for at finde spændende og flotte projekter. Det ER ikke så svært, som det kan se ud til at være! :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad