« Sommerprojekt? | Main | Søndags sang til godnat »

22 June 2014

Comments

Parttime Perfectionist

I hadn't planned to. I have put them all on Flickr. But you could pin them directly from the blog post. I don't see a problem with it - although there are no credits given to those who have done the wonderfull work. But they don't show that at the school either so it's impossible to know and to give credit.

At least now you are allowed to take photos. 15 years ago - perhaps a bit more - it wasn't allowed, something which felt very frustrating because you wanted to see everything again when you came home. :-)

It is a most wonderfull place both the location and the lovely things they make and show at the exhibition!

julia.manitius@gmail.com

I wonder if you are going to make a pinterest board with the embroidery from Skals? I would re-pin many if you did. I also was in Skals some years ago and took lots of photos of the amazing embroidery, and am wondering if I am 'allowed' to put them on Pinterest.

Parttime Perfectionist

Velbekomme, Angelika! Ja, det er det helt bestemt. Man kan stadig se det gamle, fra skolens første år, men de har formået at forny sig meget de seneste år.

Klemmeposen var jeg også meget imponeret over, for det så virkelig ud, som om det var tryk, når man så den på afstand. Og servietten synes jeg også er fin. :-) Kanten er broderet - så det skal jeg lige have fundet ud af, hvordan man gør.

Parttime Perfectionist

Velbekomme, Otlo! Den er virkelig noget helt særligt. :-)

Angelika

Tak for kigget, Jette :-) Det er virkelig en masse spændende og fine ting de laver deroppe ! Jeg er særlig vild med klemmeposen og brødservietten. Er den takkede kant hæklet ?

quiltehilsner
Angelika

Otlo

Så flott utstilling du lar meg være med på! Tusen takk for hyggelig tur på I-pad! Otlo

Parttime Perfectionist

Velbekomme, Katarina! Der ER meget smukt at kigge på der!

Katarna

Vilken fantastisk utställning, så mycket vackert! Tack för att du låter oss ta del av dina bilder! kram Katarina

Parttime Perfectionist

Velbekomme! Og ja, det må du da. Så kan du jo også besøge din moster samtidig! :-) Og tak skal du ha'! De blev da nogenlunde denne gang.

Lene LN fra Tyskland

Oj, tusind tak! En dag maa jeg der hen! Du er god med billeder :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad