« Fransk jul | Main | Juletræer på snor »

25 November 2015

Comments

Sonja L

Hej Jette
Tillykke med det nye køkken, dejligt når man kan begynde at indrette og føle sig hjemme.
Til at rense og imprægnere rustfrit stål kan jeg anbefale
http://quickparts.dk/staalrens-e6scc101-250-ml-electrolux-original/311613?gclid=CKC2uOvGrMkCFUFsGwodifUJAw
Jeg vil tro at du kan få fat i det ved jeres lokale
El-salg butik?
Jeg har på trods af at jeg altid har svoret, at jeg ikke ville have stål i mit køkken, fået både emhætte og køleskab og ovn med rustfrit stål, man har et standpunkt....
Hilsen Sonja L

Parttime Perfectionist

Tusind tak skal du have, Sonja! Det var dejligt med et konkret forslag, og ja, jeg tænker, at man kan købe det hos Thomsen og Winkel, som vores EL-salg hedder til hverdag. :-)

Det er slet ikke bevidst vi har "valgt" rustfrit stål, ovnen er en udstillingsmodel, som min mand syntes godt om (det er ham som laver mad det meste af tiden her, så han skulle da have lov at bestemme), mens jeg bare blev så betaget af emhætten, at den måtte vi have.

Den har et glaspanel foran, hvor man tænder osv., så det er kun "skorstenen", som man jo ikke går og rører ved hele tiden, og så siderne, som man kan se. Så det er til at leve med. Men jeg må bestemt have købt noget, for det ser jo ikke smukt ud med alle de fingre. :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad