« Gæt en by! | Main | Søndags sang til godnat »

24 January 2016

Comments

Parttime Perfectionist

Lige for tiden bliver det også til for lidt med "personlige" indlæg. En gang i mellem kan man godt få den tanke, at der ikke er nogen, som gider læse ens udgydelser, eller også er man bare helt tom for idéer.

I år/sidste år gik det da også helt galt, for jeg havde masser af indlæg på bedding, som skulle være skrevet/postet mellem jul og nytår, om juleudstillinger, juleafslutninger i diverse grupper og foreninger og hvordan hytten var pyntet til jul (det sidste synes jeg særligt er interessant for mig selv, for så kan jeg jo kigge tilbage og se, hvordan jeg gjorde og måske vil gøre igen). Men det blev lidt for sent, syntes jeg, efter nytår, så det må vi vente med til det bliver jul igen.

Men det med hvad jeg har lavet, det havde jeg sat mig for, at der skulle skrives om i år, også fordi jeg for en gangs skyld har fået lavet en masse. :-)

Ja, butikkerne er blevet store, men jeg synes stadig, at de to små var de rigtige og jeg ville så gerne have besøgt dem dengang. I dag virker det som et mere upersonligt sted, synes jeg. Men det er også sjældent man ser billeder der indefra. Bolette tog ingen (men hun slæber også rundt på et spejlreflekskamera) andet end et temmelig utydeligt et, taget med telefonen, af det bundt garn hun købte til mig.

Også rigtig god søndag til dig! Jeg vil sætte mig i sofaen igen, med mine lommetørklæder og et strikketøj - en hue til barnet i Washington, som snart er i Miami. :-D Men hun skal til Seattle sidst på rejsen, der kan hun nok godt få brug for den. Om ikke andet så til at holde regnen ude.

angelika

hej Jette, det er spændende at se hvad du har syet og strikket, for det kan godt gå hen og drukne lidt i alle de fine links, du finder til os.
Jeg har lige besøgt din datters blog og nydt de fine billeder af min yndlingsby New York og kunne ikke lade være med at grine, da jeg så billedet af Purl i SoHo. Dengang jeg besøgte butikken og også Patchworkbutikken lidt længere hen ad vejen, var den ikke større end butiksvinduet til højre. Så der er virkelig sket noget ;-)

rigtig god søndag
Angelika

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad