« | Main | »

27 August 2016

Comments

gitte nielsen

Hvor var det godt det var der dig vandt, det er da fantastisk smukt. Er spændt på at se hvad du får lavet af stoffet.

Parttime Perfectionist

Hihi, det synes jeg også! Og ja, det er da helt fantastisk!

Jeg har en masse planer, men det varer nok lidt, inden jeg kommer i gang for alvor. Lige for tiden er det mest i teorien jeg har lyst til at sy. :-)

Connie

Til lykke med gevinsten, det var ski' heldigt - og fortjent!

Parttime Perfectionist

Tusind tak! Jeg er stadig helt benovet! :-)

Anni Skaaning

Hvor er du heldig at være den lykkelige ejer af så flotte stoffer - og tillykke med fødselsdagen, var i Thyborøn i fredags med min cykelklub, cyklede af den nye cykelsti til Thyborøn og ad den gamle tilbage til Harboøre hvor bilerne stod. Vi startede med at cykle til Haarum havn og drikke vores kaffe, sikke flot anlæg!

Parttime Perfectionist

Hov jeg glemte helt at få din kommentar postet!

Tak for den og tak for lykønskning.
Det lyder som om I havde en rigtig god dag. Vejret var jo bare ikke så godt i fredags.

Og ja, der er så fint ude ved Haarum havn. Det er ikke mange år siden jeg var der for første gang, sikkert kun 3-4 år, selvom jeg har boet her så længe. Den gang var det bare øde, men også helt fantastisk, fordi det føltes som om man kom helt væk fra lands lov og ret.

Men det er blevet rigtigt hyggeligt derude. Vi havde planer om at køre derud med en madpakke her i sommer, men det har ikke passet med at vi kunne og at vejret var til det. Det skal nok være en dag, hvor det ikke blæser for meget.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad