« | Main | Alberts pilothue(r) »

17 March 2017

Comments

Bitten

Hej Jette.
Det bord kunne jeg også godt bruge. Håber du får løst dine pc-problemer, jeg vil da nødig undvære din daglige blog.

Parttime Perfectionist

Det er også rigtig fint, men i grunden lagde jeg slet ikke rigtigt mærke til det.

Jeg håber også, at det løser sig, men jeg er ikke optimist.

Parttime Perfectionist

Det er da et rigtigt pænt bord, jeg har virkelig været mest optaget af det, som står oven på det. Jeg kunne ikke engang huske, at det er hvidt!

Signe

Hej Jette - Jeg vil da nødigt undvære dine opdateringer !

Parttime Perfectionist

Det er jeg rigtig glad for at høre, og jeg skal nok gøre mig umage for at holde bloggen kørende, men uh, hvor jeg er ved at gå i spåner over, at min egen computer ikke vil som mig. Den kender jeg jo bedst, hvor jeg nemt kan finde mine billeder og hvor tastaturet i hvert fald ikke kan gøre for, hvis jeg rammer ved siden af de bogstaver jeg vil skrive. Den står og skammer sig (håber jeg) inde på mit bord og har ikke været åbnet siden i morges.

Det trådløse tastatur virker forresten stadig upåklageligt. Måske tør det ikke andet. Jeg tror desværre det er et spørgsmål om tid, før det går galt, for det er nemlig fuldstændig tilfældigt, hvornår det giver sig til at te sig som en tåbe.

Helle Hansen

Hej Jette,
Jeg vil komme til at savne dine daglige ord og de helt fantastiske links/billeder du får lagt på men kan godt forstå din irritation. Heldigvis kan du da følges på instagram :)

Parttime Perfectionist

Hej Helle!

Tusind tak for dine pæne ord!

Indtil videre går det nogenlunde, men det tager lidt længere tid hver gang, så irritationen er ikke for nedadgående endnu.

Jeg har ikke været så flittig på Instagram, som jeg plejer at være, det må jeg hellere få gjort noget ved. Folk skulle jo nødigt tro, at jeg er faldet af pinden. :-D

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad