« Tiny Tassels | Main | Søndags sang til godnat »

03 June 2018

Comments

Bitten

Ak ja, man siger “tålmodighed er en dyd”. Det var nok derfor jeg opgav at gøre det færdigt, der var et eller andet midt inde i blomsten der drillede mig.
Fortsat god arbejdslyst her i varmen.

Angelika

hej Jette,
jeg håber at du ikke skal pille mere op i denne omgang, men hvis så kan jeg varmt anbefale at bruge opsprætteren til de :-)

kh
Angelika

Parttime Perfectionist

Jeg håber også - 7-9-13 - at det ikke bliver nødvendigt, men skulle det ske, så må jeg prøve den. Min lille Fiskars saks, som er næsten spritny, klarede det nu også fint.

Parttime Perfectionist

Jaa, det var nødvendig at minde mig selv om det en gang i mellem. :-)

Og ja, det er rigtigt, at der er noget galt i midten af blomsten. Jeg pillede noget af det op, men fandt ud af, at fejlen ikke så nemt lader sig rette, så nu må jeg være lidt kreativ der. Jeg har ikke syet det endnu, som man kan se. :-)

Tak, det har været fint at sidde ude, så det gjorde det lidt nemmere at holde ud.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad