« Nyeste nummer af Knitty - Deep Fall 2018 | Main | Testsyning »

21 September 2018

Comments

dvd.elma@comhem.se

Ser att ni sysslar med sånt som vi också syr. På träffen i sept. 85 deltagare,med Jämt-Kvilten,4 ggr per år, fick vi med anledning av 25 år varsitt kit med material till en förvaring med fönster. Korgar är alltid populära presenter eller vinster så i våras sydde jag några.Vi har sew and tell men många verkar vara för blyga att visa sina alster och det är tråkigt för det finns så mycket vackert. Jag syr mest med scraps.
Än har bara lönnarna fått höstfärger men värmen verkar hålla i sig så vi får göra oss till tåls. Hälsningar från Louise D

Parttime Perfectionist

Ja, det er populært at sy etuier og små tasker. Men det er jo også så nemt - i de fleste tilfælde - og så er det en god lille gave.

Jeg tror vi skal prøve den "nye" metode til at sy kurvene. Vi havde det andet på programmet for flere år siden, men det blev jeg aldrig bidt af. Dvs. jeg syntes det var fascinerende at sy kurven, men jeg gad ikke at skære alle de meter strimler og bagefter skulle vinde dem omkring lige så mange meter snor.

Det er en skam, at der er nogle, som ikke "tør" vise deres ting frem, det er jo en stor fornøjelse at se alt det fine, som bliver lavet.

Her er det heller ikke særligt efterårsagtigt endnu, men lige i dag har vi "besøg" af en storm, som vist aldrig bliver til en orkan, som vi ellers var blevet truet med. Men det blæser godt!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad