« To blokke færdige | Main | Søndags sang til godnat »

09 September 2018

Comments

Bitten

Det ser da egentlig spændende ud. Tager du det ikke med næste søndag, jeg kunne godt tænke mig at se nærmere på det. Det der med quilt-as-you-go tiltaler mig faktisk, så er man fri for et næsten uoverskueligt arbejde, når man er færdig med at sy de forskellige dele sammen.
Vi ses.

dvd.elma@comhem.se

När hörnet av första kvadraten dök upp tänkte jag genast på LISE B.Hon var flera gånger här i Östersund och hade kurs med Jämt-Kvilten men det är nu längesedan.Vi var och är några som hållit samman i många år och vi har gjort resor till Lise-kurser i Norge. Tillsammans har vi också varit till Odense,Helsingfors och Straussbourg så vi har många fina minnen. Trondheim har fått många besök.
I går firade vår förening JÄMT-KVILTEN 25 år och med sex grupper har och skall vi under året ordna utställningar på olika orter i Jämtland. Vi har alltid så roligt på träffarna och brukar vara mellan 60 och 100 deltagare. Själv är jag 83 så nån symaskin tar jag ej längre med mig men "Gumman" får vara med "ungdomarna". Jag skall ta och titta på mina glasunderlägg och kanske använda dom igen.På fredag skall 41 kviltare träffas och sy i Edsåsdalen,en fjällby nära Åre.Kul !
Gillar det du skriver på bloggen
Tack Louise D

Parttime Perfectionist

Jeg havde skrevet et svar til dig, på telefonen, men ikke om jeg stod på hovedet, kunne jeg få det postet, så det måtte opgives.

Jeg skal nok tage det med på søndag. Jeg kan, stort set, huske, hvordan man laver det (og ellers er der nok nogle af de andre, som kan) Vi har haft det på programmet, men det er meget længe siden, så måske skulle jeg foreslå, at det kom med i år.

Beskrivelsen var også i et nummer af Quilter's Newsletter, som jeg stadig har.

Og ja, vi ses!

Parttime Perfectionist

Tak for dit fine svar, Louise!

Det var nogle gode kurser hun holdt, Lise Bergene. Så vidt jeg kan huske, har jeg været med på to. Og et med hendes "partner in crime" Annie Eikenes.

Vores lille forening havde 25 års jubilæum sidste år, så om lidt (i oktober) er det 26 år siden den blev grundlagt. Vi var over 50 medlemmer dengang, men det er gået stødt og roligt tilbage, nu er vi kun 13 tilbage. Det er trist, men mange er holdt op med at sy patchwork eller har meldt sig ind i andre grupper, som er tættere på, hvor de bor.

Vores sæson går i gang på søndag. Da har vi årsmøde og så skal der lægges program efter det. Jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle have en udstilling i denne sæson.

Jeg kan godt forstå, at du ikke slæber rundt på en symaskine længere. Jeg er 61, men synes allerede, at det er forfærdelig besværligt. Det er nu ikke bare mig, der er noget galt med. Min symaskine har kun et håndtag og den (maskinen) er virkelig dårligt "afbalanceret", så man føler, at man er ved at falde over den, når man går, fordi den gerne vil svinge ind foran ens ben. Sådan føles det i hvert fald. :-) Den er også meget tungere end den jeg havde før.

Og så tak for dine pæne ord!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad