« Jul med... | Main | To (jule)puder helt gratis »

27 November 2019

Comments

dvd.elma@comhem.se

Att minska på antalet ägodelar känns bra men kan vara svårt. I måndags var vi fem quiltvänner som träffades och en hade börjat att slänga något varje dag. Det skall jag också försöka med. I dag behövde jag en skinn-nål. Plockade fram en låda, 15x10x10 cm,full med synålar och de jag använder finns till hands i en liten plåtask så det är hög tid att rensa bort en del. Kanske kan jag då samla extra sy-och knappnålar i en låda.
Tycker mycket om att läsa din blogg.Härlig blandning av det jag gillar. Louise D

Parttime Perfectionist

Kære Louise!

Det er så sandt, som det er sagt, at det kan være svært at rydde op/ud. For 15-20 år siden kunne jeg slet ikke tænke mig eller forestille mig at skille mig af med noget som helst, men også der bliver man klogere (eller også får man bare samlet så meget, at man ikke længere kan have det i sine skabe og skuffer. Det er nok tilfældet her :-)) Vi har fået ryddet op en del steder i løbet af de sidste par år, men det er alligevel ikke nok til at det rigtigt gør en forskel. Der er stadig nok at tage af.

Jeg læste engang om en, som skulle/ville smide 3 ting ud hver dag, som erstatning for en ny. Det forsøgte jeg også, men hvis man ikke skulle tælle husholdningsaffald med, så blev det lidt svært. :-D

Og apropos det med nåle. For nogle år siden samlede jeg alle mine nåle, både sy- og quilte i en æske. Og så gemte jeg den så godt væk, at jeg ikke har set den siden!

Men lige før jeg satte mig her ved computeren fandt jeg to ting, som hører sammen. En gammel apotekerflaske, hvis prop faldt ned bag en reol for flere år siden.

Pludselig dukkede den op for nylig (et helt andet sted fra) og nu for lidt siden fandt jeg flasken i en æske (de er gode at have!! Så de blev genforenet og det var dejligt. I æsken var der desuden 3 små glas til at have fyrfadslys i, som jeg sagtens kan undvære, de er kommet i kassen til genbrugsbutikken.

Tusind tak for dine rosende ord, de betyder meget!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

">
My Photo
Instagram

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Sew Solid Sunday
Some Crafty Craftiness!
Diary of a Quilter
Moda Bake Shop

Flere fristende forretninger

Blog powered by Typepad